nowe konto
Aby założyć nowe konto w naszej bazie wypełnij poniższe pola. Wszystkie pola są wymagane.
Dane logowania
Dane osobowe
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny  
 Taki sam jak zameldowania
Pozostałe informacje
Angielski
 
Czeski
 
Francuski
 
Hiszpański
 
Niemiecki
 
Norweski
 
Rosyjski
 
Słowacki
 
Ukraiński
 
Włoski

zaznacz jeśli jadasz wyłącznie potrawy wegetariańskie

zaznacz jeśli potrzebujesz dodatkowej opieki lekarskiej

zaznacz jeśli przyjmujesz leki długoterminowe

Twoje zdjęcie
e
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wyrażam nieodpłatną zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie mojego wizerunku oraz głosu w formie zdjęć lub nagrań video wykonanych w trakcie szkolenia Pokojowego Patrolu i / lub wydarzeń organizowanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia Upoważniam Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do:
 • korzystania ze zdjęcia zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem
 • decydowanie o sposobie oznaczenia zdjęcia
 • sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze zdjęcia
 • decydowania o wycofaniu zdjęcia z obiegu

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
 2. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu stworzenia bazy wolontariuszy na potrzeby organizowanych przez Fundację WOŚP imprez masowych; dane dotyczące stanu zdrowia są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkoleń oraz wydarzeń organizowanych przez Fundację.
 4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, zgodnie z podpisanymi umowami, nie mają Oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach,
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania zgody;
 7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zabezpieczeniach imprez organizowanych przez Fundację WOŚP. Jestś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie zgłoszenia;
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

WYŚLIJ